Sprints and Sneakers Amsterdam

Sprints and Sneakers is een Growth-hacking agency in Amsterdam. Onder leiding van Jelle en Bart worden er aan de hand van digital marketing strategieën verschillende campagnes opgezet om te onderzoeken hoe een doelgroep het beste te bereiken is. Alle disciplines worden hierbij onderzocht. Zij helpen grote organisaties en ambitieuze startups bij het behalen van hun doelen.